Door Claire Luiten

In 2020 is door het Wings of Support bestuur een start gemaakt met het formuleren van een duurzaamheidsbeleid. Hierbij was het uitgangspunt om te focussen op de sociale, economische en milieupijlers. Uiteindelijk zijn er acht kernpunten vastgelegd die van belang zijn voor Wings of Support. Het tweede kernpunt is gericht op SDG’s 3, 4, 5 en 6. In dit artikel lees je over wat de SDG’s precies zijn.

image

Doelen van de Verenigde Naties

In 2015 zijn door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) 17 doelen opgesteld, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ook bekend als de Sustainable Development Goals, afgekort de SDG’s. Met deze doelen wordt beoogd de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De lidstaten zijn hierbij verantwoordelijk voor de vertaling van deze doelen in nationaal beleid. Ook Wings of Support en KLM hebben deze doelen opgenomen in hun beleid.