Fondsen- werving

€ 775.464

Wings of Support ontvangt via verschillende wegen financiële middelen die het uiteindelijk mogelijk maken onze missie waar te maken. In totaal ontving Wings of Support € 775.464 in 2018. De belangrijkste inkomsten hiervan zijn de trouwe groep donateurs die de stichting met periodieke bijdragen iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar steunen. Veelal zijn deze donateurs medewerkers van de KLM.

Geworven baten

De categorisatie van de baten zoals hier boven genoemd (baten van particulieren, baten van andere organisaties zonder winststreven en overige baten) is toegepast conform richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Voorheen werden de baten opgedeeld in periodieke bijdrage donateurs, donaties en giften, sponsoring en overige baten.