Fondsen- werving (2)

€ 435.744

In 2018 komt 56% (435.744 EUR) van de baten uit particulieren, 41% uit baten van andere organisaties zonder winststreven en 3% uit overige baten.

Periodieke bijdrage
donateurs

In 2018 mocht de stichting € 435.744 ontvangen van particulieren ten opzichte van € 406.926 in 2017. Dit is in 2018 opgedeeld in periodieke incasso’s a € 364.026, eenmalige donaties a € 33.063 en het WOS open golftoernooi a € 38.655.


De stichting kent in 2018 gemiddeld 3.402 incassodonateurs (2017: 3.265), die per maand, kwartaal of jaarlijks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. De gemiddelde donatie in 2018 bedroeg € 107 op jaarbasis in verhouding tot € 110 in 2017. Hoewel het aantal vaste donateurs is toegenomen met 137 personen, is de gemiddelde donatie per donateur dus licht gedaald. De stichting geeft voorkeur aan een brede donateursbasis en ziet deze trend niet als problematisch.


De eenmalige donaties zien een stijging van 53% t.o.v. 2017 (€ 33.063 in 2018 vs. € 21.568 in 2017). De stijging wordt voornamelijk gedreven door het lustrumjaar. Ook in 2018 hebben we het Wings of Support Golf Open georganiseerd, de inkomsten hieruit bedroegen € 38.655 t.o.v. € 29.804 in 2017. De lasten a € 10.242 waren dit jaar ook iets hoger dan in 2017, waar de kosten nog € 8.541 bedroegen.