Maatschappelijke aspecten

Als vervolg op de Milleniumdoelen van 2015 zijn in 2016 de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) van de Verenigde Naties (VN) ingegaan. Deze beogen de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Wings of Support tracht met haar doel “het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen leefomgeving” een steentje bij te dragen aan deze VN doelen.


De meeste van onze projecten vallen onder de doelen “gezondheid en welzijn” (SDG 3) en “goed onderwijs” (SDG 4).

Doordat wij veelal met lokale organisaties werken op KLM-bestemmingen ondersteunen we de lokale bevolking en economie. Hierdoor dragen we bij aan “fatsoenlijke banen en economische groei” (SDG 8). Onze ondersteuning van projecten op het gebied van “gezondheid en welzijn” variëren van financiering van ziekenhuismaterialen tot (minder tastbaar maar even zo belangrijk) financiering van psychologische hulp. Op het vlak van “goed onderwijs” kan men denken aan het financieel ondersteunen van docentensalarissen, het bouwen van een extra klaslokaal maar ook een uitje van kinderen naar zee.

Het effect van onze ondersteuning aan een project laat zich niet altijd even concreet meten. In het projectproces zijn een aantal momenten waar het project wordt geëvalueerd. Na afronding van een project vult de projectcoördinator samen met de organisatie onze “WoSscan” in. Dit is een vragenlijst op gebied van (financieel) management, bevoegd gezag, programma ontwikkeling en controle, en kinderbeschermingsbeleid. De vragen worden elk beantwoord door middel van een schaal van 1 tot 4 (1 = start, 4 = pluspunt). Hiermee kunnen we zien of de organisatie waar we mee samenwerken vooruitgang boekt in haar structuur.

Eind 2017 is er een extra evaluatieformulier aan het afrondingsproces toegevoegd waarin het oorspronkelijke doel en het meetbare resultaat van de projectaanvraag worden besproken. Ook een uitgebreider financiële rapportage behoort hiertoe. Hiermee hopen we onze impact meer inzichtelijk te maken.


De veranderde maatschappelijke blik op vrijwilligerswerk, het zgn “voluntourism”, en de van oudsher traditionele “weeshuizen” heeft binnen Wings of Support de gemoederen ook beziggehouden. Het kind als verdienmodel heeft zijn opmars gedaan in de wereld en dit vertaalt zich soms ook in opvangcentra en tehuizen van straatkinderen/“wezen”. Aan ons de taak om de bewustwording over dit onderwerp onder onze medewerkers en donateurs te vergroten. Ook kunnen we onderzoeken bij welke samenwerkende organisaties verbetering mogelijk is.