Onbetaalde vaste medewerkers


Wings of Support heeft geen betaalde krachten in dienst. Op 31 december 2018 waren bij Wings of Support 100 medewerkers actief die op vrijwillige (maar niet vrijblijvende) basis de organisatie vormen. Dit aantal is inclusief het bestuur.


Als Wings of Support op zoek is naar nieuwe vrijwillige medewerkers voor bepaalde functies, dan wordt hier onder meer aandacht voor gevraagd op de website onder het vacatureoverzicht. Binnen Wings of Support is het secretariaat (P&O) verantwoordelijk voor de medewerkers-/vrijwilligerslijst.


Vanaf 2015 is voor iedere medewerker die direct in aanraking komt met kinderen het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld. Dit naast het onderschrijven van de Code of Conduct die Wings of Support intern gebruikt. Het bestuur wil hiermee de kans op (bijvoorbeeld) seksuele intimidatie uitsluiten. Het geeft meer zekerheid over het verleden van medewerkers en het sluit mensen, die eerder een grens hebben overschreden, uit voor een functie binnen Wings of Support.


De medewerkers vormen de kernkracht van Wings of Support. Hen voor de stichting behouden en binden, is in het licht van de continuïteit van het grootste belang. Door zaken anders in te richten, door concentratie van het aantal projecten waar Wings of Support zaken mee doet en door verdergaande vereenvoudiging en automatisering via het softwarepakket Salesforce neemt de werkdruk die de medewerkers ervaren af. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor projecten steeds meer gedeeld door twee projectcoördinatoren in plaats van één. Hiermee creëert het bestuur meer mogelijkheden om mensen te behouden en nieuwe instroom laagdrempelig te houden. Het aantal vaste vrijwillige medewerkers in 2018 is goed te noemen. Om de behoefte aan vooral specialistische plekken in te vullen, is er in 2018 ook aandacht besteed om deze plekken buiten de stichting aan te boren en daar samenwerkingsvormen mee aan te gaan. Denk daarbij aan een webmaster, Salesforce expert en grafisch vormgever. Het aantal projectcoördinatoren blijft constant.

Vrijwilligers op incidentele basis


Naast de onbetaalde vaste medewerkers kan Wings of Support rekenen op enkele honderden vrijwilligers die op incidentele basis helpen, bijvoorbeeld bij presentaties op diverse locaties. Alle vrijwilligers ontvangen een aantal keer per jaar een update met verzoeken vanuit de organisatie. Hier wordt vaak gehoor aan gegeven.


Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website van Wings of Support en komen zo op onze vrijwilligerslijst. Ze kunnen aangeven op welke vlakken ze Wings of Support willen helpen.