ANBI en Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)


Sinds 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. De CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Ongeveer 80 procent van het particuliere geefgeld in Nederland staat onder actief toezicht van het CBF. De 588 Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Hierdoor geven de Erkende Goede Doelen een krachtig signaal af: wij zijn een professionele sector waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven.Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. In 2018 vond hertoetsing door het CBF plaats. De stichting heeft na deze hertoetsing in februari 2019 opnieuw het CBF erkenning gekregen.


Wings of Support is ook een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook is het Jaarverslag 2018 beoordeeld op beschikbaarheid, controleverklaring en een aantal belangrijke bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Invulling partnership met KLM CSR


In 2017 bezegelden KLM en Stichting Wings of Support de reeds bestaande samenwerking door het tekenen van een driejarig partnership. Wings of Support werd daarmee het officiële goede doel van de KLM. In 2018 is hier verdere invulling aan gegeven. De samenwerking biedt veel waarde voor beide partijen. Voor KLM biedt het partnership met Wings of Support, een stichting die sinds de oprichting onlosmakelijk met het bedrijf verbonden is, de mogelijkheid om wereldwijd lokaal maatschappelijk betrokken te zijn en deze betrokkenheid verder aan haar medewerkers te stimuleren. Eén van de doelen van de samenwerking is meer bekendheid voor Wings of Support te generen binnen de KLM. Dit is een invulling van de doelstelling om het voorkeurs goede doel van de Nederlandse luchtvaartbranche te worden. Vliegend personeel van de KLM is historisch gezien sterk betrokken geweest bij de werkzaamheden van Wings of Support. Een ander doel is om ook andere KLM afdelingen te enthousiasmeren zodat de stichting in de toekomst nog breder gedragen wordt binnen KLM.


Het opstellen van een gezamenlijke communicatie kalender met KLM CSR heeft geleid tot relevante KLM Takes Care – uitingen. Daarbij is er in 2018 verdere invulling gegeven aan meer digitale content; door middel van foto’s en films (gecategoriseerd in onze beeldbank); verdere aanwezigheid op Social Media; en publicatie van een maandelijkse WOSwijs blog, geschreven door de redactie. Daarnaast werden er meer dan twaalf newsberichten in de KLM app gepost; en was Wings of Support prominent aanwezig op de vijf KLM Flying Blue Golfevents en twee KLM Medewerkers events. Bovendien werd er € 18.000 opgehaald voor Wings of Support tijdens de Dam tot Dam loop (uitgereikt door Pieter Elbers) en was de stichting terug te vinden in de december editie van Holland Herald. Kortom, Wings of Support was in 2018 erg zichtbaar binnen de KLM.


Via de samenwerking krijgt Wings of Support bovendien toegang tot essentiële kennis en expertise daar waar ze deze zelf niet bezit (bijvoorbeeld: Salesforce CRM systeem, webonderhoud en ontwikkeling). KLM helpt Wings of Support daarnaast met het laag houden van de eigen kosten, door een deel hiervan op jaarlijkse basis te vergoeden. Dankzij dit element van de samenwerking blijft de stichting altijd nog in staat tegen zeer lage eigen kosten (2%) te opereren. Uiteraard blijft het faciliteren van de reizen van projectcoördinatoren naar de Wings of Support projecten tijdens KLM werktijd onderdeel van de samenwerking. Evenals de optie voor klanten van de KLM om via het Flying Blue programma miles te doneren aan Wings of Support.