Projecten

Het jaar 2018 stond in het teken van ons twintigjarig bestaan en in dit jaar hebben we 70 projecten goedgekeurd, waarmee we 17.619 kinderen hebben bereikt, totaal hebben we € 662.706 uitgegeven in 21 verschillende landen met ongeveer vijftig projectcoördinatoren.

De ingeslagen weg van langer lopende contracten en de stimulans om ook grotere projecten aan te gaan, vertaalt zich terug in een lager aantal opgestarte projecten in 2018, maar wel met een hogere uitgave per project. Gelukkig hield dit niet in dat kleine projecten in het gedrang kwamen, deze zijn ook ruimschoots vertegenwoordigd in onze projectlijst. Aan het einde van 2018 dachten we een korte pas op de plaats te moeten houden. De projecten die hierdoor op de wachtlijst stonden, konden in 2019 meteen in gang gezet worden.


De “lessons learned” van voorgaande jaren hebben ertoe geleid dat een nieuw evaluatieformulier is ontwikkeld ter afsluiting en beoordeling van een project. Hier wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitgevoerde acties, “wat ging er goed, wat kon beter”, de impact en de financiele afwikkeling. In dit document worden het oorspronkelijke doel en het meetbare resultaat van het project toegelicht. Hiermee hopen we onze impact meer inzichtelijk te krijgen. Van oudsher geeft het bestuur financiële goedkeuring voor de opstart van een project, voor de actuele opstart van het project dient het nog een inleesronde te doorstaan. Hier beslissen drie projectcoördinatoren over de uitvoering. Voorheen was er nà de uitvoering, vanuit het bestuur, geen zicht meer op het opgestarte én afgeronde project. In 2018 is een extra afronding check ingevoerd waarbij het project nog door het bestuur ingezien wordt. Een overzichtelijke afronding van een project is ook noodzakelijk om een eventuele vervolg aanvraag te kunnen opstarten. Door deze extra controle hebben we meer vat op de projecten zelf en zijn we beter in staat om eventuele onregelmatigheden eerder te signaleren.


Opvallend is de toename van projecten met grotere bedragen, maar gelukkig is er meer dan voldoende ruimte voor de kleinere projecten. In 2018 sponsorden we ruim 13 projecten onder de €2.000. Ook wist men ons te vinden voor noodhulp aanvragen, een zeer dankbare vorm van ad hoc hulp bieden op bestemming.

Latijns Amerika, het continent dat in 2017 in opkomst was qua project aanvragen, blijft ongekend populair en is bezig met een inhaalslag op continent nummer één, Afrika. Op beide continenten zijn we in zeven verschillende landen actief.


Een mooi gevolg van het openen van nieuwe vluchten en bestemmingen in het routenet van KLM is te zien in een opmars van projecten in Azië. Zo waren er aanvragen in Sri Lanka, India, Maleisië en de Filipijnen. De projectcoördinatoren werken samen op een online platform (SalesForce). Het moment van samenkomen op een vergadering is voor ons van groot belang aangezien dit voor ons vaak het enige ‘live’ contactmoment met elkaar is. De vergaderingen staan in het teken van trainingen, gastsprekers en actuele onderwerpen waar we samen over discussiëren.


In 2018 zijn ook twee bestuursleden projecten gestopt met hun functie. Het bestuur betreurt het vertrek van deze medebestuurders en zal naar aanleiding hiervan, mede in overleg met de Raad van Toezicht, ook haar eigen functioneren kritisch bestuderen.


De veranderende kijk op vrijwilligerswerk “voluntourism” en “weeshuizen” heeft ook binnen Wings of Support de medewerkers aan het denken gezet. Met hulp en presentaties van organisaties als Better Care Network en Stahili Foundation hopen we een grotere bewustwording van onze medewerkers te bewerkstelligen en een mooie overgang te kunnen maken in onze hulp aan organisaties waar men, met voortschrijdend inzicht, een andere kijk op heeft gekregen. Waar in het verleden kinderen als écht “wees” in tehuizen opgevangen werden, is anno nu op sommige plekken een economische formule ontstaan: kinderen als verdienmodel. Aan ons de schone taak om onderscheid te maken tussen de economisch gedreven organisaties en de organisaties die familiehereniging of verbetering van familie omstandigheden hoog in hun vaandel hebben staan.