Projecten (2)

Het jaar 2018 stond in het teken van ons twintigjarig bestaan en in dit jaar hebben we 70 projecten goedgekeurd, waarmee we 17.619 kinderen hebben bereikt, totaal hebben we € 662.706 uitgegeven in 21 verschillende landen met ongeveer vijftig projectcoördinatoren.


Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:


• Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is om de betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd, houdt de betrokkenheid van Wings of Support op.

• Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan één jaar lopende kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al dan niet met een afbouw in de bijdrage.

• Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een natuurramp, in de problemen komen. In zeer schrijnende gevallen – die potentieel levensbedreigend zijn – kan noodhulp worden toegepast.

• Bushcamp: jaarlijks organiseert Wings of Support een Bushcamp in Kenia. Dit kamp is bedoeld voor kinderen uit kindertehuizen en overige projecten. Ieder jaar worden vier achtereenvolgende kampen georganiseerd van elk vier dagen. Veel kinderen komen anders nooit uit hun (vaak zeer arme) omgeving. Bushcamp biedt ze de mogelijkheid om weer even echt kind te zijn en om even uit hun dagelijkse omgeving te kunnen ontsnappen. Er is altijd veel begeleiding, dus de kinderen krijgen tijdens deze dagen ook veel aandacht. In de financiële rapportage valt Bushcamp overigens onder de eenmalige projecten.

• Klusreizen: een aantal keer per jaar doen vrijwilligers klussen bij projecten, zoals schilderwerk. Het materiaal dat hiervoor nodig is, valt onder de categorie klusreizen.

• Trainingskosten: trainingen, zoals leadershiptrainingen, aan de lokale leiding van Wings of Support-projecten.


Verdeling uitgaven

De uitgaven waren als volgt verdeeld:


* Het genoemde bedrag omvat 5 projectverhogingen en 1 projectverlaging, waarvan allen betrekking hebben op projecten die al in de reguliere projectentelling voorkomen. Deze 5 verhogingen worden niet als apart project geteld.


Voorwaardelijke verplichtingen

Op 31 december 2018 had Wings of Support voor een bedrag van € 367.504 voorwaardelijke verplichtingen. Opgedeeld in 2019 (€ 282.461) en 2020 (€ 85.043).Gestopte projecten

In 2018 is er geen enkel project vroegtijdig gestopt. Wel zijn er via onze website twee externe klachten binnen gekomen over twee organisaties waar Wings of Support mee samenwerkt. Na uitvoerig onderzoek zijn beide klachten ongegrond gebleken.


Overzicht projecten

In het jaarverslag staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die Wings of Support in 2018 heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support (www.wingsofsupport.org) staat uitgebreide informatie onder het kopje Projecten.