Toekomst: next steps

duurzaam


De ingeslagen weg om duurzame hulp en ondersteuning te blijven stimuleren werpt haar vruchten af. De grote hoeveelheid ‘meerjarige lopende kosten projecten’ in 2018 getuigt hiervan. Door de project procedures en het nieuwe evaluatieproces tijdens de afronding van een aanvraag aan te passen, hebben we meer inzicht in het functioneren van onze projecten gekregen. We kunnen secuurder terug rapporteren hoe het op onze projecten gaat, dit komt de transparantie ten goede. Het verder verbeteren van de WoSscan zodat deze beter past bij alle projecten is een langgekoesterde wens, die ook in deze lijn past.


terugblik


Een terugblik op twintig jaar WoS heeft ook een kijk gegeven in veranderde ideeën en beelden, zo staat een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording meer in de spotlight. Helaas zorgen ook risico’s van de huidige tijd ervoor dat het gemak waarmee ons vrijwilligerswerk voorheen gepaard ging, wat minder zorgeloos wordt. De huidige maatschappij eist meer inzage en controles over ons werk, en dat biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden. Weliswaar schuurt het soms met “hoe het vroeger ging” maar dat is onoverkomelijk. Aan ons de taak om deze omslag te leiden naar een weerbare stichting die de komende twintig jaar aan kan.


meerjaren-beleidsplan


In het aangescherpte meerjarenbeleidsplan van 2017-2020 ligt nog steeds de focus op professionaliseren van de organisatie, transparantie van processen en het onder-houden van onze contacten. Daarom is in 2018 een start gemaakt in het vernieuwen van handboeken en protocollen en deze zullen in 2019 hoge prioriteit krijgen.