Toekomst: next steps (2)

sponsor beleid


Het sponsorbeleid dat in 2016 is vastgesteld, biedt een solide basis. We gaan door met de ingezette koers van het onderhouden van relaties met onze bestaande sponsors en het terugkoppelen van projectrapportages. We constateren wel dat we een nieuwe manier van sponsors aantrekken moeten ontwikkelen, een taak waar de sponsorcommissie zich in 2019 over zal buigen.


speerpunt


Het werven van nieuwe periodieke donateurs is een gestaag proces. Het geven van presentaties tijdens trainingen van nieuw cabinepersoneel blijkt een goede formule te zijn. Wings of Support op andere KLM afdelingen bekender maken is een van de speerpunten voor 2019. Door de samenwerking met KLM is er al een gezamenlijk communicatietraject opgezet. Hierdoor heeft Wings of Support de mogelijkheid om periodiek via de interne KLM communicatiekanalen te communiceren. Dit biedt al mogelijkheden, ook zal er gekeken worden naar het organiseren van gezamenlijke events waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de KLM werknemer geprikkeld kan worden.


nieuwe bestemmingen


Het groeiende zelfvertrouwen bij de projectcoördinatoren om op nieuwe KLM bestemmingen projecten te zoeken is zichtbaar in onze projectlijst. De in 2017 gestarte opmars van projecten in Latijns-Amerika groeit door en inmiddels zijn we in evenveel landen actief als in Afrika. De vruchtbare voedingsbodem van Azië is verwezenlijkt en hier zal in 2019 verder in geïnvesteerd worden.