Toekomst: next steps (3)

interne communicatie


Het bestuur heeft begin 2019 een start gemaakt met de verbetering van de interne communicatie, het meer betrekken van haar medewerkers bij beleidszaken en het zorgen voor openbare vacatures voor eventuele open bestuursposities.


website & films


Niet alleen de interne communicatie verdiende meer aandacht, ook de externe communicatie met onze donateurs en geïnteresseerden was aan verbetering toe. Begin 2019 is onze vernieuwde website online gegaan. Hier staan de projecten meer centraal en zijn actuele zaken zichtbaarder. Aangezien we deze zaken kosteloos proberen te verkrijgen, heeft de uitvoering hiervan meer voeten in aarde en langere tijd nodig dan gewenst. Verder in 2019 zullen alle “bugs” nagelopen worden. Voor communicatiedoeleinden is er ook een grote wens uitgesproken om meer met bewegend beeld te gaan werken. Hiervoor zijn verschillende film formats bedacht zoals vlogs, vernieuwde promo's en portretten. De voorkeur gaat uit naar bewegend beeldmateriaal dat multi-inzetbaar is voor verschillende communicatie doeleinden.


bijzonder


Het twintigjarig jubileum van Wings of Support heeft ons doen inzien hoe bijzonder onze werkzaamheden zijn en hoe we deze moeten koesteren. Onze bescheiden trots siert ons, maar zouden we meer kunnen uitdragen. Laten we daar in 2019 eens mee beginnen!