Uitgelicht project:

7de Laan

Kaapstad, Zuid-Afrika

“Strengthening Families Program is creative and fun!”

In 7de Laan (Kaapstad, Zuid Afrika) zijn bij een groot aantal families positieve veranderingen te bespeuren en het effect van het bouwen aan een vangnet voor kinderen en families werpt haar vruchten af. Het doel in 2018 was intensief doorgaan met de ondersteuning aan de gemeenschap van 7de laan maar ook uitbreiden naar drie omliggende "informal settlements".


Door grip te houden en verantwoordelijkheid te nemen, leren families positief gedrag om te zetten tot dagelijkse normen en waarden. Hierdoor kunnen ze hun kinderen in een veiligere omgeving laten opgroeien.

Martine Röell (senior purser KLM): “Vanwege het grote succes van het familie ondersteunend programma in 2016/17 hebben wij het vervolg hierop in 2018, met veel enthousiasme omarmt. Zodanig zelfs dat we het programma hebben

uitgebreid en nu niet alleen kinderen en moeders maar ook vaders van de betrokken gezinnen begeleiding krijgen.”


Tessa Gardener (occupational therapist working at 7de Laan) on the Mommy&Me group: “These have continued to be a hit for the Moms and kids. The style of parenting has visibly shifted to a more connected, attuned, loving relationship”