Voorwoord van de voorzitter

Hierbij presenteer ik, voor alweer de vierde keer, met gepaste trots het jaarverslag van onze stichting Wings of Support (WoS) over 2018.


WoS is een fantastische stichting waarmee we wereldwijd duizenden kinderen helpen, op weg naar een fijner bestaan. Het unieke van deze stichting is dat we deze hulp kunnen aanbieden dankzij de vrijwillige inzet van vele KLM-medewerkers, veelal tijdens hun verblijf op hun wereldwijde bestemmingen. Hierdoor zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 98% van alle ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. Een aantal projecten wordt in dit jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent ligt op onze bijdrage in 2018.


In het afgelopen jaar hebben we ons vooral weer gefocust op onze doelgroep, de kinderen die we wereldwijd weten te helpen op weg naar een mooiere toekomst. Maar 2018 was ook een bijzonder jaar, namelijk het jaar waarin we het twintigjarig bestaan van WoS hebben gevierd. Een schitterend moment waar we in november 2018 uitgebreid bij stil hebben gestaan, ons realiserend wat we in twintig jaar allemaal bereikt hebben. Natuurlijk alleen maar mogelijk gemaakt door iedereen die Wings of Support in al die jaren – op welke manier dan ook – ondersteunt en ondersteund heeft. Ik bedank hiervoor eenieder, natuurlijk namens alle WoS-kinderen, uit de grond van mijn hart.


De projectlijst van 2018 doornemend, realiseer ik me hoe gevarieerd en divers onze projecten zijn. Van sport en spel, via serieuze medische materialen naar aanbouw van klaslokalen of schoolmaterialen. Prachtig om te zien dat onze projectcoördinatoren hun ei kwijt kunnen in de aanvragen en zich inzetten voor zaken die ze belangrijk vinden. Uniek is ook het verwezenlijken van de grote wens van vele samenwerkende organisaties, het sponsoren van mankracht zoals een leraar of sociaal werker. In onze huidige maatschappij blijkt het begeleiden van kinderen een belangrijke factor naar een fijnere toekomst. Mooi om te zien dat WoS daar een steentje aan kan bijdragen.


Het afgelopen jaar hebben we ook weer stappen weten te zetten in onze ambitie om een duurzame, transparante organisatie te blijven, met oog voor de verwachtingen en uitdagingen die daarbij in de huidige tijd horen. In die twintig jaar zijn we tenslotte doorgegroeid naar een mooie stichting, die veel kinderen weet te ondersteunen. Sommige WoS-ers verlangen soms terug naar de goede oude tijd, zonder ingewikkelde processen. Samen met de diverse commissies zijn we erin geslaagd om enkele processen zo aan te passen dat deze passen in de huidige tijd en horend bij onze omvang.


Terwijl we oog blijven houden voor een veranderde werkelijkheid met aangepaste eisen, zijn we in staat om na twintig jaar WoS, nog steeds vooruit te kijken. “Elk nadeel heb z’n voordeel”, zei een beroemde filosoof ooit, want hierdoor kunnen we veel meer geld besteden en dus nog meer kinderen helpen.


Tot slot: het Jaarverslag 2018 is opgesteld conform ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit Jaarverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen als bijlage II. Veel leesplezier gewenst!


Namens het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Wings of Support,


Martine Röell

Voorzitter