Colofoon

Het jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van:

- Alle projectcoƶrdinatoren en woordvoerders van de uitgelichte projecten

- Robin de Geus en Jouke van der Meer voor achtergrond fotografie

- Bureau Broekman, reputatiebehartiging en positionering (advies en begeleiding)

www.bb.nl

- Mediasquad, www.mediasquad.nl

- Digitaal opmaak WOSwijs special: Bram Snel