Fondsen- werving (2)

€ 429.880

Donateurs

Periodieke bijdrage
donateurs

De inkomsten van Wings of Support komen van een trouwe groep donateurs die de stichting met periodieke bijdragen iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar steunt. Veelal zijn deze donateurs medewerkers van de KLM. In 2019 mocht de stichting € 429.880 ontvangen van particulieren ten opzichte van € 435.744 in 2018. Dit is opgedeeld in periodieke overboekingen à € 358.333, eenmalige donaties à € 38.765 en het WoS Open Golftoernooi à € 32.782. De stichting kent in 2019 gemiddeld 3.524 incassodonateurs (2018: 3.402) die per maand, kwartaal of jaarlijks een vast bedrag doneren aan Wings of Support. De gemiddelde donatie in 2019 bedroeg € 100 (2018: € 107). Afgelopen jaren zien we een daling in het gemiddelde bedrag, maar een stijging in het aantal donateurs. Het aantal donateurs is in 2019 toegenomen met 122 personen. De stichting geeft voorkeur aan een brede donateursbasis en ziet de trend van een dalende gemiddelde donatie niet als problematisch. De eenmalige donaties zien een stijging van 17% ten opzichte van 2018 (€ 38.765 in 2019 vs. € 33.063 in 2018). Dit was verrassend omdat we een daling hadden verwacht, in verband met het jubileum in 2018. Zoals ieder jaar hebben we in 2019 ook het Wings of Support Golf Open georganiseerd, de inkomsten hieruit bedroegen € 32.782 ten opzichte van € 38.655 in 2018. De lasten à € 6.127 waren dit jaar ook iets lager dan in 2018, waar de kosten nog € 10.243 bedroegen.