Fondsen- werving (3)

€ 279.072

Sponsoring

Baten van bedrijven en andere organisaties zonder winststreven

Net als in 2018 kwam afgelopen jaar een significant deel van de totale baten uit sponsoring. In totaal werd op deze manier € 279.072 geworven, tegen € 318.874 in 2018. Redenen voor de daling zijn de “one timers” zoals de donatie vanuit de Dam tot Damloop en de eenmalige bijdragen van organisaties voor het jubileum in 2018. Een belangrijk middel van de fondsenwerving voor Wings of Support is het gebruik van projectplannen bij sponsoraanvragen. Een sponsoraanvraag wordt direct gekoppeld aan één van de projecten van Wings of Support. De stichting streeft op deze manier naar langdurige samenwerkingen met haar sponsoren. Dit jaar werd er € 20.500 toegekend aan bestemde projecten, waarvan 3.000 reeds besteed is in 2019.

Overige baten

Wings of Support heeft afgezien van vergoeding van kosten van €15.700 gemaakt in 2019, deze zouden in 2020 worden gedeclareerd. Het gaat hier om een vergoeding van de wervingskosten en kosten beheer en administratie dat Wings of Support van KLM zou ontvangen. De reden dat Wings of Support van deze bijdrage heeft afgezien, is de komst van het COVID-19, dat sinds begin 2020 de boventoon voert. Wings of Support wil zich focussen op een duurzame relatie met KLM en hoopt KLM te helpen nu zij in zwaar weer verkeert.

Rente-inkomsten

Dit jaar hebben we geen rente-inkomsten ontvangen. Momenteel is er sprake van een negatieve rente, echter deze is nog niet van toepassing op het banksaldo van Wings of Support.