Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en ANBI

Sinds 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. De CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden andere eisen dan voor kleinere. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Ongeveer 80% van het particuliere geefgeld in Nederland staat onder actief toezicht van het CBF. De 588 Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Hierdoor geven de Erkende Goede Doelen een krachtig signaal af: wij zijn een professionele sector waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. De stichting heeft na de hertoetsing in 2018 in februari 2019 opnieuw het CBF erkenning gekregen.

Wings of Support is ook een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook is het Jaarverslag 2018 beoordeeld op beschikbaarheid, controleverklaring en een aantal belangrijke bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

image

Invulling partnership met KLM

Onze partnership met KLM (Corporate Social Responsibility) is in 2019 zichtbaarder geweest dan ooit. In oktober vierde de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld - onder haar oorspronkelijke naam - haar 100-jarig bestaan. Op veel festiviteiten en uitingen is Wings of Support zichtbaar geweest als belangrijk werknemers initiatief. Vooral op de KLM Experience dagen waar 65.000 bezoekers samenkwamen, mocht Wings of Support haar verhaal vertellen in het theater en op alle dagen nieuwe donateurs werven.

Bijzonder is ook dat Wings of Support erkenning en uiting krijgt in de Fly Responsibly campagne van KLM. Hierbij legt KLM uit hoe zij bijdraagt aan de wereldgemeenschap. “KLM is er trots op bij te dragen aan de lokale ontwikkeling op KLM-bestemmingen wereldwijd, via haar liefdadigheidsinstelling Wings of Support. Deze stichting is opgericht door KLM-werknemers en biedt aan kinderen in heel de wereld scholing, een veilig thuis en medische zorg.” Daarnaast is Wings of Support aanwezig en zichtbaar geweest op andere KLM- evenementen, zoals in het voorjaar op het KLM-medewerkers event en in het najaar op de Air France KLM Groep Sales dagen. Ook kreeg Wings of Support na afloop van de laatste finale-golfdag van het Flying Blue Elite Golftoernooi een prachtige cheque met bijna 5 miljoen gedoneerde Miles overhandigd. In december 2019 kregen we twee pagina’s ter beschikking in KLM’s Holland Herald magazine, een oplage van 155.000 en een bereik van 2.9 miljoen passagiers.

Het opstellen van een gezamenlijke communicatie kalender met KLM CSR heeft geleid tot relevante KLM Takes Care – uitingen. Daarbij is er in 2019 verdere invulling gegeven aan meer digitale content; door middel van foto’s en films (gecategoriseerd in onze beeldbank); verdere aanwezigheid op Social Media; en publicatie van een maandelijkse WoSwijs blog, geschreven door de redactie. Daarnaast werden er diverse nieuwsberichten in de KLM NewsApp gepost.

In 2017 bezegelden KLM en Stichting Wings of Support de reeds bestaande samenwerking door het ondertekenen van een driejarig partnership. Wings of Support werd daarmee het officiële goede doel van de KLM. De samenwerking biedt veel waarde voor beide partijen. Voor KLM biedt het partnership met Wings of Support, een stichting die sinds de oprichting onlosmakelijk met het bedrijf verbonden is, de mogelijkheid om wereldwijd lokaal maatschappelijk betrokken te zijn en deze betrokkenheid verder aan haar medewerkers te stimuleren. Eén van de doelen van de samenwerking is meer bekendheid voor Wings of Support te generen binnen de KLM. Dit is een invulling van de doelstelling om het voorkeurs goede doel van de Nederlandse luchtvaartbranche te worden. Vliegend personeel van de KLM is historisch gezien sterk betrokken geweest bij de werkzaamheden van Wings of Support. Een ander doel is om ook andere KLM afdelingen te enthousiasmeren zodat de stichting in de toekomst nog breder gedragen wordt binnen KLM, zowel binnen grond- als vliegend personeel. Via de samenwerking met KLM krijgt Wings of Support bovendien toegang tot essentiële kennis en expertise daar waar ze deze zelf niet bezit (bijvoorbeeld: Salesforce CRM systeem, onderhoud en ontwikkeling website). Uiteraard blijft het faciliteren van de reizen van projectcoördinatoren naar de Wings of Support projecten tijdens KLM werktijd onderdeel van de samenwerking. Evenals de optie voor klanten van de KLM om via het Flying Blue programma Miles te doneren aan Wings of Support.

Door de komst van COVID-19 heeft Wings of Support afgezien van de afgesproken financiële bijdrage van KLM. De factuur over 2019 is daarom in 2020 niet beschikbaar gesteld.