Projecten

Dit jaar bestaan we 21 jaar en zijn we volwassen geworden. Maar net als volwassenen blijven we ons ontwikkelen. In 2019 hebben we 73 projecten goedgekeurd, waarmee we 34.440 kinderen bereikt hebben, totaal hebben we € 649.046 uitgegeven in 19 verschillende landen met 45 projectcoördinatoren.

Opvallend is dat Wings of Support één van de weinige organisaties is die ook lopende kosten financiert. Dit is een populaire aanvraag, organisaties zijn zeer gebaat bij continuïteit in het ondersteunen van salariëring van leerkrachten, jeugdwerkers en therapeuten. Deze populariteit had tot gevolg dat we halverwege 2019 de aanvragen voor lopende kosten hebben moeten opschorten tot 2020 aangezien het 40% gereserveerde budget bereikt was.

2019 stond verder in het teken van het formuleren van het verduurzamen van ons beleid omtrent lopende kosten en kinderopvangbeleid. We leven in een wereld die constant verandert. De afgelopen jaren zijn ook de inzichten met betrekking tot de opvang van kinderen zonder ouderlijk toezicht veranderd.

Kinderopvang moet zoveel mogelijk de-institutionaliseren. Het streven is om kinderen zoveel mogelijk op te vangen binnen eigen families, alternatieve gezinnen of kleinschalige opvang in de gemeenschap waar ze vandaan komen. Tijdelijke noodopvang dient kortdurend, geestelijk ondersteunend, sober en functioneel te zijn. Het draagvlak hiervoor is groot; 255 grote hulporganisaties zijn bezig geweest om aanbevelingen op te stellen voor de Verenigde Naties (zie: https://undocs.org/A/74/395).

Alle aanbevelingen zijn in december 2019 door de 193 lidstaten aangenomen in de vorm van resoluties. Wings of Support zal organisaties ondersteunen die programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren die erop gericht zijn kinderen uiteindelijk zoveel mogelijk op te vangen in gezinsstructuren.

Halverwege 2019 werden we opgeschrikt tot het onverwachte overlijden van Gideon Markin, oprichter van UPCO in Accra, Ghana. UPCO is een van de oudste organisaties waar Wings of Support mee samenwerkt. Een groot verlies voor UPCO zelf, maar binnen Wings of Support ook een wake up call. We werden geconfronteerd met een organisatie waar de leider van weggevallen was, en daarmee ook alle zakelijke machtigingen. Dit is dan ook een aandachtspunt geworden in het screenen van nieuwe projecten.