Projecten (2)

Wings of Support heeft een mooie mix van projecten, kleine en grotere bedragen, eenmalige maar ook meerdere jaren ondersteuning, trainingen en noodhulp waarbij we snel in staat zijn hulp te bieden waar nodig.

Onze 45 projectcoördinatoren zijn de schakel tussen het gedoneerde geld en de hulpvraag. Zij bezoeken de projecten en gaan met alle ontvangen informatie aan de slag. We werken samen op een online CRM platform. Hier beoordelen en overleggen we de nieuwe aanvragen. Het moment van samenkomen op een vergadering (6x per jaar) is voor ons van groot belang aangezien dit voor ons vaak het enige ‘live’ contactmoment met elkaar is. De vergaderingen staan in het teken van actuele onderwerpen en beleidszaken waar we samen over discussiëren. Ter belichting van alle facetten van onze werkzaamheden nodigen we gastsprekers uit en komen projectleiders langs om hun werkzaamheden uiteen te zetten.

Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:

  • Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is om de betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd, houdt de betrokkenheid van Wings of Support op.
  • Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan één jaar lopende kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al dan niet met een afbouw in de bijdrage.
  • Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een natuurramp, in de problemen komen. In zeer schrijnende gevallen – die potentieel levensbedreigend zijn – kan noodhulp worden toegepast.
  • Bushcamp: jaarlijks organiseert Wings of Support een Bushcamp in Kenia. Dit kamp is bedoeld voor kinderen uit kindertehuizen en overige projecten. Ieder jaar worden vier achtereenvolgende kampen georganiseerd van elk vier dagen. Veel kinderen komen anders nooit uit hun (vaak zeer arme) omgeving. Bushcamp biedt ze de mogelijkheid om weer even echt kind te zijn en om even uit hun dagelijkse omgeving te kunnen ontsnappen. Er is altijd veel begeleiding, dus de kinderen krijgen tijdens deze dagen ook veel aandacht. In de financiële rapportage valt Bushcamp overigens onder de eenmalige projecten.
  • Klusreizen: een aantal keer per jaar doen vrijwilligers klussen bij projecten, zoals schilderwerk. Het materiaal dat hiervoor nodig is, valt onder de categorie klusreizen.
  • Trainingskosten: trainingen, zoals leadershiptrainingen, aan de lokale leiding van Wings of Support-projecten.

Verdeling uitgaven

De uitgaven waren als volgt verdeeld:

Voorwaardelijke verplichtingen

Op 31 december 2019 had Wings of Support voor een bedrag van € 85.044 voorwaardelijke verplichtingen voor 2020.

Gestopte projecten

In 2019 zijn drie projecten vroegtijdig gestopt. Twee projecten zijn gestopt omdat een andere sponsor zich aandiende. Het derde project heeft geen doorgang gehad omdat de lokale organisatie de hulpvraag introk.

Overzicht projecten

In het jaarverslag staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die Wings of Support in 2019 heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support (www.wingsofsupport.org) staat uitgebreide informatie onder het kopje Projecten.