Toekomst: next steps

Verenigde Naties

We blijven vooruit kijken! De wellicht “ouderwetse” kijk op ontwikkelingshulp wijzigt. De VN heeft recent een resolutie aangenomen waarin ze de omgang met en status omtrent weeshuizen en huizen voor kinderopvang aan de kaak stellen. Vandaar dat we ook binnen Wings of Support in 2020 gaan focussen op het doorlichten van alle projecten waarbij sprake is van kinderopvang. Deze opvangprojecten zullen we gaan bekijken vanuit de opgestelde inzichten van de Verenigde Naties (in samenwerking met BCNN, www.bettercarenetwork.nl). Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, maar hierbij kunnen we onze contacten met Wilde Ganzen en BCNN bij betrekken.

op afstand

Aangezien de recente COVID-19 maatregelen enorme invloed hebben op het netwerk én het aantal vluchten van KLM, heeft dit ook consequenties voor de controles die wij op de projecten uitvoeren. Dit vraagt om creativiteit bij de projectcoördinatoren, want ondanks het feit dat we wellicht niet op bezoek kunnen gaan, we moeten toch een vinger aan de pols houden. Dit is een extra uitdaging voor 2020, iets waar we alternatieve manieren voor moeten gaan vinden.

in contact blijven

Naast het contact met de projecten vinden we ook onze eigen onderlinge verbondenheid en het met elkaar in contact blijven belangrijk. Het feit dat we veel op de route werken en online met elkaar communiceren, zou een reden kunnen zijn waardoor de tweemaandelijkse projecten vergaderingen niet altijd even goed bezocht worden. Het video vergaderen heeft nu zijn intrede gedaan, en we willen hiermee mee gaan experimenteren in de hoop dat dit de aanwezigheid op een positieve manier zal gaan beïnvloeden. Binnen het bestuur zijn de eerste stappen hierin genomen en we gaan kijken of we dit naar de projecten vergaderingen kunnen uitbreiden.