Toekomst: next steps (2)

meerjaren

In het bijgewerkte meerjarenbeleidsplan (2020-2022) hebben we de wens uitgesproken om op duurzamere vorm te willen functioneren, hierbij de veranderende inzichten en wereld in ogenschouw houdend. Hierbij zullen we onze eigen processen onder de loep houden.

duurzaam

Passen deze nog bij de huidige tijd waarin er kritisch naar CO2 uitstoot en het “dumpen” van westerse overschotten gekeken wordt? Daarnaast proberen we naar een constantere verdeling te komen tussen onze duurzame projectmatige hulp versus ondersteuning bij lopende kosten van projecten. Op dit moment zien we daar namelijk een enorme golfbeweging in.

hoe?

Hoe we dit gelijkmatiger kunnen verdelen is nog een interne uitdaging, schroom niet om ons hierover te benaderen als je daar goede ideeën over hebt!