Uitgelicht project: Stichting Medi Aid

Colombo, Sri Lanka

“the kind assistence of Wings of Support encourages us and gives us strength”

Stichting Medi Aid is een hulpverleningsorganisatie die zich richt op de ondersteuning van de allerarmsten en kansarmen in Sri Lanka. In 2018 is er contact gelegd met Wings of Support om samen met Father Kennedy op het terrein van de St Thomas’ Catholic College in Seeduwa een school/dagopvang voor lichamelijk beperkte kinderen te bouwen. Na een indrukwekkend bezoek van een van de Wings of Support projectcoördinatoren is besloten dit nobele project te steunen met de sponsoring van het sanitaire gedeelte.

Helaas sloeg het noodlot toe…. Op 21 april 2019, paaszondag, vonden kort na elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka, onder meer drie Rooms-Katholieke kerken en hotels waren het doelwit. Onder de vele doden en gewonden bevonden zich ook ouders en kinderen van het St. Thomas college. Er is een fonds opgericht voor kinderen waarvan de ouders tijdens de bomaanslagen zijn omgekomen. Hieraan heeft onder andere Wings of Support een bijdrage geleverd. Noodhulp is een van de mogelijkheden binnen Wings of Support om snel organisaties te ondersteunen bij acute nood. Nadat het leven op Sri Lanka weer enigszins stabiel is zijn de plannen voor de bouw van de school/dagopvang voor gehandicapten weer opgepakt, op 15 november 2019 is de eerste steen gelegd.

Dankbetuiging stichting Medi-Aid voor de Wings of Support bijdrage aan het wezenfonds:

“On behalf of our Board Members and also from the innocent victims who lost loved ones or have severely injured loved ones, we take this opportunity to extend our sincere gratitude for the kind assistance extended by Wings Of Support at this needy hour. It’s encouraging and give us strength to continue our assistance to everyone who falls on to the Needy category in Sri Lanka”.