Uitgelicht project: Child Smile Foundation, Hope for the Future & Kayda

Kampala, Oeganda

“Kennis is macht”

Dit project is een prachtige samenwerking van Wings of Support met Wilde Ganzen. Drie Oegandese organisaties die op kosten van Wings of Support hun oprichter en social workers op training stuurt. Deze Wilde Ganzen training “Change the game” heeft een enorme toegevoegde waarde voor het fondsenwerven. De training behelst onder meer het opstellen van een overzichtelijke aanvraag tot het op orde hebben van administratie en onderhouden van contacten. Na verloop van tijd is er een evaluatie met de gehele trainingsgroep om ervaringen uit te wisselen.

Projectcoördinator Lyda Mallant (Cabin Attendant KLM) omschrijft het zeer treffend: “Kennis is macht en hoe meer deelnemers des te meer leren ze van elkaar tijdens dit soort trainingen, en kunnen ze ook op elkaar terugvallen.”

De verschillende organisaties kwamen samen met een gemeenschappelijk doel: kennis opdoen in fondsenwerving. Wings of Support verbindt hier mensen met elkaar die weer het doel hebben om vele kinderen te helpen en hen een betere toekomst trachten te geven.