Voorwoord van de voorzitter

Terwijl de wereld, zeker qua luchtvaart, zich in een ongekende situatie bevindt door de genomen maatregelen omtrent het COVID-19, schrijf ik dit voorwoord. Enorm relativerend merk ik, want ondanks het feit dat dit alweer mijn vijfde voorwoord als voorzitter van onze mooie stichting is, de trots die ik, samen met alle Wings of Support medewerkers, ervaar is nog steeds imposant. Ik hoop dan ook dat jullie bij het lezen van dit indrukwekkende jaarverslag dit eveneens zo ervaren. Wings of Support (WoS) is een fantastische stichting waarmee we wereldwijd duizenden kinderen helpen, op weg naar een fijner bestaan. Het unieke van deze stichting is dat we deze hulp kunnen aanbieden dankzij de vrijwillige inzet van vele KLM-medewerkers, veelal tijdens hun verblijf op hun wereldwijde bestemmingen. Hierdoor zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 97% van alle ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. Een aantal projecten wordt in dit jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent ligt op onze bijdrage in 2019. Het afgelopen jaar hebben we, net als de voorgaande 20 jaar, weer enorm veel kinderen wereldwijd weten te helpen op weg naar een mooiere toekomst. We slagen hier natuurlijk alleen maar in doordat we, dag in dag uit, als Wings of Support steeds weer kunnen rekenen op al die mensen die WoS een warm hart toedragen, op welke manier dan ook. Ik bedank hiervoor een ieder, natuurlijk namens alle WoS-kinderen, uit de grond van mijn hart. Het aantal projecten dat we steunen is, ten opzichte van vorig jaar, licht gestegen. Daarnaast steunen we in 2019 projecten met grotere groepen kinderen, met als resultaat dat we in 2019 meer kinderen konden helpen dan in 2018. De projecten blijven ook zeer gevarieerd en divers. Van sport en spel, serieuze medische materialen tot de aanbouw van klaslokalen of schoolmaterialen. Prachtig om te zien dat onze projectcoördinatoren hun ei kwijt kunnen in de aanvragen en zich inzetten voor zaken die ze belangrijk vinden. Uniek is ook het verwezenlijken van de grote wens van vele samenwerkende organisaties, het sponsoren van mankracht zoals een leraar of sociaal werker. In onze huidige maatschappij blijkt het begeleiden van kinderen naar een fijnere toekomst een belangrijke factor. Mooi om te zien dat WoS daar een steentje aan kan bijdragen.

Op dit moment verkeert de KLM in zeer zwaar weer. Er wordt nauwelijks gevlogen, dus de projectcoördinatoren moeten zoeken naar andere manieren om contact te kunnen onderhouden met hun organisaties en de kinderen. Daarnaast is de kans aanwezig dat onze positieve financiële vooruitzichten aangetast worden door deze ongekende crisis en ook hier zullen we invulling aan moeten geven. De vindingrijkheid die nu zowel bij KLM-collega’s als bij WoS-ers ontstaat is dusdanig, dat we er samen wel in moeten slagen om ook deze crisis te boven te komen. Tot slot: het Jaarverslag 2019 is opgesteld conform ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In dit Jaarverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen als bijlage II. Veel leesplezier gewenst! Namens het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Wings of Support,

Martine Röell Voorzitter