Colofon

Het jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van:

- Alle projectcoördinatoren en woordvoerders van de uitgelichte projecten

- Robin de Geus, Jouke van der Meer en Unsplash images via Foleon voor achtergrondfotografie

- Bureau Broekman, reputatiebehartiging en positionering (advies en begeleiding)

www.bb.nl

- Jet Dillerop, www.jetdillerop.nl

- Digitale opmaak WOSwijs special: Annick Rijkschroeff & Bram Snel