Financiën (2)

Op de achtergrond een luchtfoto van de Pavo-Pavaozinho favela (rechts) in Rio de Janeiro, en links de wolkenkrabbers van de welgestelde Copacabana. Foto van Mauro Pimentel

Going concern & COVID-19

Begin 2020 is het COVID-19 virus wereldwijd uitgebroken. Een impact die vele sectoren heeft geraakt, ook onze projecten en onze sponsoren. Hieronder wordt de huidige impact beschreven en zijn de grootste risico’s geïdentificeerd met betrekking tot de gevolgen van het COVID-19 virus.

1. Donateurs zeggen donaties op Het donateurenbestand bestaat voornamelijk uit KLM-medewerkers. Afgelopen jaar zagen we door de onzekerheden die KLM nu met zich meebrengt een daling van 174 donateurs, waarvan 125 afmeldingen binnenkwamen tussen juni tot en met december. Indien er op lange termijn geen zekerheid komt met betrekking tot het herstel van KLM, bestaat er een kans dat nog een extra significant aantal donateurs opzegt. Voor nu wordt verwacht dat de dalende trend verder doorzet, omdat diverse maatregelen (zoals het inleveren van loon bij KLM-medewerkers) nog moet plaatsvinden. 2. Sponsoring vanuit relatiebeheer Het is inmiddels zeker dat de uitbraak van COVID-19 gevolgen heeft voor de economie op de lange termijn. Hierdoor kan een deel van de vaste inkomsten die we momenteel ontvangen wegvallen. In 2020 is dit met name terug te zien in de sponsoring komende uit bedrijven met winststreven. Daarnaast loopt het contract met onze grootste sponsor eind 2021 af. De samenwerking wordt verder voortgezet, maar de uitbraak van het virus maakt het moeilijker om nieuwe dan wel extra sponsoren te werven. 3. Wegvallen van deel vergoeding vaste kosten De uitbraak van COVID-19 heeft ertoe geleid dat KLM, al bijna een volledig jaar, een groot deel van haar operatie heeft moeten stilleggen. Het bedrijf verkeert momenteel in zwaar weer en het herstel zal nog jaren duren. Het doel van Wings of Support is om samen met KLM te focussen op een duurzame samenwerking. Het bestuur heeft besloten, met inachtneming van de hoogte van de bestemmingsreserve, om in 2020 en in 2021 af te zien van de sponsorbijdrage van de KLM aan de vaste kosten.

4. Meer noodhulp Dit jaar is er € 100.000 ter beschikking gesteld uit de bestemmingsreserve om aan noodhulp te besteden. Noodhulp zijn projecten die snellere funding nodig hebben, omdat de huidige situatie niet draagbaar is. In het geval van COVID-19 is deze hulp met name gefocust op eten, medicijnen en hygiëne. Het noodhulptraject binnen Wings of Support kent iets meer risico’s dan een normale inleesronde. Het is een traject waarbij het project door minder projectcoördinatoren wordt ingelezen en het betalingstraject versneld wordt. Een extra risico is dat, gezien de omstandigheden, projectcoördinatoren het project niet kunnen bezoeken. Om risico’s te beperken heeft het bestuur besloten dat alleen organisaties voor noodhulp in aanmerking komen waar Wings of Support al eerder een samenwerking mee heeft gehad. Het bedrag per project wordt gemaximaliseerd op € 1500. Projectcoördinatoren houden intensief contact en proberen te videobellen waar mogelijk om een indruk te krijgen van de huidige situatie. Kortom, door het vooraf gedefinieerde maximaal beschikbare bedrag, een maximaal budget per project en het samenwerken met bekende organisaties, mitigeert Wings of Support het risico. In totaal zijn er met dit bedrag 73 projecten geholpen in 2020 met betrekking tot COVID-19. Komende tijd verwacht het bestuur dat de noodhulp afneemt. De vaccinaties maken een intrede, maar ook omdat de huidige crisis het nieuwe maar trieste normaal lijkt te worden. Doordat projectcoördinatoren niet kunnen vliegen en de situatie moeilijk op afstand in te schatten is, zal Wings of Support moeten blijven waken voor fraude en kritisch zijn naar de aanvragen rondom COVID-19. Projectcoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol om de communicatie met het desbetreffende lokale project te onderhouden. 5. Minder projecten Doordat er momenteel geen locaties bezocht kunnen worden, zullen er naar verwachting weinig tot geen projecten worden gestart met nieuwe (lokale) stichtingen. In 2020 hield de aanvraag van nieuwe projecten langer aan dan verwacht. Dit kwam onder andere door het goede contact met de lokale stichtingen en het gebruik van videobellen, waardoor men toch nog enig beeld kan krijgen van de lokale situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van een school, dat tijdens een videogesprek goed waarneembaar is. 6. Minder controle Doordat er momenteel geen projecten kunnen worden bezocht, kunnen projecten momenteel moeilijker worden afgerond. Er is nu sprake van relatiebeheer op lange afstand die berust op wederzijds vertrouwen. Om zoveel mogelijk grip te houden op de lokale projecten, is er samenwerking gezocht met de KLM-collega’s op lokale KLM stations. Daarnaast zoeken projectcoördinatoren intensief contact met de lokale stichtingen om een goede indruk te krijgen. Daar waar mogelijk komen de projectleiders naar de hotels waar de projectcoördinatoren verblijven zodat er overleg gepleegd kan worden.

Ondanks deze risico’s zijn er geen zorgen met betrekking tot het Going Concern van Wings of Support voor de komende jaren. Vandaag de dag komt een groot deel uit baten vanuit contracten en een brede donateursbasis met relatief kleinere sponsorbijdrages. Daarnaast is Wings of Support momenteel liquide erg gezond en is er een buffer om eventuele financiële klappen op te vangen. Vanuit deze buffer is bewust € 100.000 ter beschikking gesteld voor noodhulp. Ondanks dat we een krimp aan de inkomsten kant verwachten in 2021, verwachten we ook een krimp met betrekking tot aanvraag van grote projecten in dit jaar, omdat deze momenteel moeilijk controleerbaar zijn. Een natuurlijke krimp van de stichting is iets wat een gevolg is van deze crisis.

We willen iedereen die geraakt is door COVID-19 op welke manier dan ook veel kracht toewensen de komende periode.