€ 665.272

Om het doel van de stichting te realiseren werft Wings of Support fondsen via meerdere kanalen. COVID-19 heeft een negatieve invloed gehad op de baten van de stichting. In 2020 waren de baten gelijk aan € 665.272, een daling van € 34.423 (4.9%) ten opzichte van 2019. Dit komt door lagere baten van bedrijven en lagere baten van particulieren. De baten vanuit andere organisaties zonder winststreven is niet gedaald. Net zoals andere jaren was in 2020 het grootste deel van de baten afkomstig uit particulieren (61%). Daarnaast waren andere organisaties zonder winststreven verantwoordelijk voor een substantieel deel van de totale baten (37%).

Fondsenwerving

Geworven baten

De totale baten zijn net als in 2019 gecategoriseerd conform richtlijn 650 in baten van particulieren, baten van bedrijven en baten van andere organisaties zonder winststreven.