€ 407.471

Totale baten particulieren

Fondsenwerving (2)

.

Het grootste deel van de baten is afkomstig van particulieren. Zij steunen de stichting door middel van incassodonaties, eenmalige donaties en periodieke overboekingen. De totale baten van particulieren bedraagt € 407.471. Hiervan is 85% afkomstig van incassodonaties (per maand, per kwartaal of per jaar), 11% van eenmalige donaties en de overige 4% van periodieke overboekingen.

Ondanks de komst van COVID-19 zijn de incassodonaties constant gebleven (€ 347.552 in 2020 vs. € 347.947 in 2019). De periodieke overboekingen zijn zelfs gestegen (€ 15.839 in 2020 vs. € 10.386 in 2019). Echter, in zijn geheel dalen de baten van particulieren doordat de eenmalige donaties met € 27.467 zijn gedaald (€ 44.080 in 2020 vs. € 71.547 in 2019). Deze daling komt voornamelijk doordat het golftoernooi niet heeft plaatsgevonden. Het grootste deel van de baten van particulieren blijft afkomstig van KLM-werknemers.

Het gemiddelde aantal donateurs is gestegen van 3524 naar 3565. Het gemiddelde bedrag per donateur is daarentegen licht gedaald van € 99.44 per jaar naar € 98.25 per jaar. Hierbij dient wel aangegeven te worden dat het aantal donateurs met een maandelijkse bijdrage in de loop van het jaar is afgenomen (van 3.370 in januari naar 3.196 in december). Ook hier is de impact van COVID-19 zichtbaar. Op jaarbasis blijft het gemiddelde aantal donateurs echter constant omdat het aantal donateurs eind 2019 sterk is gestegen.