Fondsen- werving (3)

€ 223.193 + € 20.375

Sponsor inkomsten

Baten van andere organisaties zonder winststreven

De baten van andere organisaties zonder winststreven bestaan uit sponsorinkomsten. De sponsorinkomsten zonder bestemde projecten bedroegen € 223.193 in 2020, een stijging van 1% ten opzichte van 2019. De sponsorinkomsten voor bestemde projecten daalde met 1% naar € 20.375. Door sponsorinkomsten direct te koppelen aan projecten probeert Wings of Support een lange termijn samenwerking op te bouwen met de desbetreffende sponsoren.

Baten van bedrijven + Overige baten

De baten van bedrijven bedroegen in 2020 € 12.400. Dit is een daling van € 24.922 ten opzichte van 2019, toen de baten van bedrijven gelijk waren aan € 37.322. De daling is het gevolg van lagere KLM-donaties.

De overige baten waren in 2020 gelijk aan € 1.833. Dit komt voornamelijk uit restanten van bijdragen van de klusreisdeelnemers. In 2019 waren de overige baten negatief, dit kwam door een vrijval van kortlopende vorderingen.

Rente-inkomsten

Net als in 2019 heeft Wings of Support in 2020 geen rente-inkomsten mogen ontvangen. Belangrijk om te benoemen is dat de banken de limieten voor negatieve rente hebben aangepast. Komend jaar zal goed worden gestuurd om kosten hierin te minimaliseren.