Maatschappelijke aspecten

Als vervolg op de Milleniumdoelen van 2015 zijn in 2016 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) van de Verenigde Naties (VN) ingegaan. Deze beogen de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Wings of Support tracht met haar doel “het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen leefomgeving” een steentje bij te dragen aan deze VN doelen.

De meeste van onze projecten vallen onder de doelen “gezondheid en welzijn” (SDG 3) en “goed onderwijs” (SDG 4).

Doordat wij veelal met lokale organisaties werken op KLM-bestemmingen ondersteunen we de lokale bevolking en economie. Hierdoor dragen we bij aan “fatsoenlijke banen en economische groei” (SDG 8). Onze ondersteuning van projecten op het gebied van “gezondheid en welzijn” variëren van financiering van ziekenhuismaterialen tot (minder tastbaar maar even zo belangrijk) financiering van psychologische hulp. Op het vlak van “goed onderwijs” kan men denken aan het financieel ondersteunen van docentensalarissen, het bouwen van een extra klaslokaal, maar ook een uitje met kinderen naar zee.

Het effect van onze ondersteuning aan een project laat zich niet altijd even concreet meten. In het projectproces zijn een aantal momenten waar het project wordt geëvalueerd. Na afronding van een project vult de projectcoördinator samen met de organisatie onze “WoSscan” in. Dit is een vragenlijst op gebied van (financieel) management, bevoegd gezag, programmaontwikkeling en controle, en kinderbeschermingsbeleid. De vragen worden elk beantwoord door middel van een schaal van 1 tot 4 (1 = start, 4 = pluspunt). Hiermee kunnen we zien of de organisatie waar we mee samenwerken vooruitgang boekt in haar structuur.

Eind 2017 is er een extra evaluatieformulier aan het afrondingsproces toegevoegd waarin het oorspronkelijke doel en het meetbare resultaat van de projectaanvraag worden besproken. Ook een uitgebreide financiële rapportage behoort hiertoe. Hiermee hopen we onze impact meer inzichtelijk te maken. In 2020 is een start gemaakt om een duurzaamheidsbeleid voor de stichting te formuleren. Uitgangspunt was om op de sociale, economische en milieupijlers te focussen. Na een aantal brainstormdagen hebben we acht kernpunten vastgelegd die van belang zijn voor Wings of Support en waar we in 2021 verder aan gaan werken.

Duurzaamheidsbeleid

1. Wings of Support draagt bij aan de duurzame verbetering van het leven van kinderen, omdat zij de toekomst zijn en elk kind recht heeft om kind te zijn. De (basis)behoeften van kinderen staan daarom voorop in alles wat wij doen, met inachtneming van de culturele context waar de kinderen zich in bevinden. 2. We ondersteunen vooral projecten met een focus op educatie, medische zorg, en onderdak. Hiermee dragen we bij aan de Sustainable Development Goals 3-4-5-6, de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zoals opgesteld door de Verenigde Naties. 3. Dit doen wij door het financieel ondersteunen van lokale organisaties die de projecten uitvoeren, waarmee wij een gelijkwaardige en transparante samenwerkingsrelatie hebben. 4. Wij werken samen met (beginnende) organisaties die professioneel bestuurd worden, en waar nodig stimuleren wij hen om daarin te groeien en op zoek te gaan naar meerdere sponsoren.

5. In de uitvoering van onze projecten streven we ernaar de lokale economie niet te verstoren. Als er een lokale behoefte is (doordat er geen beschikbaarheid is, er een expliciete hulpvraag is uitgezet, en de wetgeving het toelaat), nemen wij goederen, spullen, en expertise mee. 6. In de uitvoering van onze projecten zetten we ons ervoor in om onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden en waar mogelijk zelfs positief bij te dragen. 7. Onze vrijwilligers en medewerkers maken Wings of Support tot de bijzondere stichting die het is, daarom zetten we ons actief in voor een open, sociale cultuur, waar iedereen zich thuis voelt en elkaar met respect behandelt. 8. Wij streven naar een financieel gezond Wings of Support door middel van transparante interne en externe monitoring en verslaglegging om zo de continuïteit van de stichting op lange termijn te waarborgen.