Projecten

Het 22-jarig bestaan van Wings of Support is een ongekend bijzonder jaar gebleken. De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft naast ons dagelijkse bestaan ook al onze projecten geraakt.

2020 stond door deze situatie grotendeels in het teken van het financieren van acute COVID-19 noodhulp. Het uitgangspunt van Wings of Support is dat organisaties hun basisvoorzieningen, zoals voedsel en hygiëne op de rit moeten hebben. Deze zaken worden normaliter niet door ons gefinancierd. Door de buitengewone situatie van acute lockdowns en thuisquarantaine in veel steden en op bestemmingen, waren veel families verstookt van een basisinkomen. Velen zijn dagloners die van de ene dag op de ander geen inkomen hadden, en dus ook geen brood op de plank. Ook de hygiëne-eisen die door COVID-19 aangescherpt werden zorgden voor een run op zeep en andere schoonmaakartikelen. Het projectenhandboek schetst dat we jaarlijks maximaal vijf noodhulpprojecten kunnen financieren. Dit aantal hebben we in 2020 losgelaten en een maximaal bedrag van €100.000 uit onze reserves beschikbaar gesteld voor COVID-19 noodhulpaanvragen. In 2020 hebben we 63 reguliere projecten en daarnaast nog eens 73 COVID-19 noodhulp aanvragen goedgekeurd. Daarmee hebben we 24.154 kinderen bereikt, naast de 13.607 kinderen die we hebben bereikt door middel van het bieden van noodhulp. Dit totaal hebben we met 35 projectcoördinatoren in 18 verschillende landen kunnen bewerkstelligen. Midden maart stroomden aanvragen voor pakketten bestaande uit noodvoedsel en hygiënematerialen binnen. Al vrij snel zaten we aan het maximale aantal aanvragen, en het zag er niet naar uit dat dit snel zou stoppen. Door gebruik te maken van een gedeelte (€100.000) van onze reserves hebben we deze COVID-19 noodhulp kunnen uitbreiden. Hierdoor konden vele gezinnen hun eerste zorg omtrent voedsel en hygiëne laten varen. Aangezien voedsel- en hygiënehulp niet tot onze reguliere taken behoorde hebben we de geboden hulp gemonitord. Ook is er per aanvraag gekeken naar hoe hoog de nood was en welke alternatieven er waren. Doordat er in de loop van het jaar in sommige steden en sloppenwijken versoepelingen plaatsvonden, merkten we ook een afname in het aantal aanvragen. Uiteindelijk is het vrijgestelde bedrag van € 100.000 niet behaald. Wings of Support is nog steeds een van de weinige organisaties die lopende kosten zoals salarissen en huren financiert. Dit blijft ook een populaire aanvraag aangezien het een bepaalde financiële stabiliteit en continuïteit bij projecten garandeert. Een docent is eerder geneigd ergens aan te blijven als zijn/haar salaris voor drie jaar gegarandeerd is. Deze populariteit zorgde ervoor dat halverwege 2020 het 40% gereserveerde budget bereikt was. Hierdoor hebben we een aantal aanvragen naar 2021 doorgezet.

De uitgangspunten van het “Ieder Kind een Thuis”-beleid, waar we met zijn allen naar streven en naartoe willen werken, zijn: • Weeshuizen of kindertehuizen zijn in het algemeen niet wenselijk. Uit onderzoek (van o.a. Unicef) blijkt dat kinderen in pleegzorg, adoptie, kleinschalige gezins-(vervangende) huizen zich beter ontwikkelen. • Preventieve en familiegerichte zorg vormen de basis. • Kindertehuizen wereldwijd zijn helaas nog steeds nodig. Het concept kindertehuizen moet wel veranderen en zorg moet meer gericht zijn op een betere ontwikkeling van het kind. Per kind moet de situatie bekeken worden en naar de beste oplossing worden gezocht op het gebied van zorg. • Kinderen moeten soms kortstondig (tijdelijk) opgevangen worden in een tehuis als een thuissituatie moeilijk en/of gewelddadig is of als het kind zelf problemen heeft en geholpen moet worden. Met ondersteuning en begeleiding van het kind en de familie kan een kind na verloop van tijd weer teruggeplaatst worden. • Kinderen waarvan familie/ouders of verzorgers niet gevonden kunnen worden of waarvan de situatie niet aangepast kan worden kunnen dan langdurig in een huis worden geplaatst of voor adoptie worden opgegeven (liefst in de lokale context). De afgelopen tijd hebben we gezocht naar een manier om maatwerk binnen projecten uit te voeren zodat deze doelen konden worden behaald en zodat we de kinderen zo goed mogelijk konden blijven helpen. Ook het jaarlijks terugkerende Bushcamp treft dit en in gesprek met de organisatie van Bushcamp zoeken we naar een optimalisering waardoor het een duurzame vorm en toekomst tegemoet gaat. Bushcamp 2020 heeft door de COVID-19 pandemie geen doorgang gehad. De Goodies afdeling (het vervoeren van goederen en materialen naar Wings of Support projecten) is in het kader van ons duurzaamheidsbeleid in 2020 doorgelicht. Gekeken is of de douanebepalingen van de verschillende landen nog up-to-date zijn en bekend zijn bij de stichting. Ook is gecheckt of de organisaties waar goederen naartoe gaan nog steeds met Wings of Support samenwerken. Onze wens dat er alleen op aanvraag van projecten wordt gereageerd in plaats van goederen sturen die Wings of Support binnen krijgt, is vastgelegd.