Projecten (2)

Wings of Support heeft een mix van grote en kleine projecten, eenmalige maar ook meerjarige ondersteuning, trainingen en noodhulp waarbij we ad hoc in staat zijn hulp te bieden waar dit nodig is.

Onze 35 projectcoördinatoren zijn de schakel tussen het gedoneerde geld en de hulpvraag. Zij bezoeken de projecten en gaan met alle ontvangen informatie aan de slag. In 2020 waren we niet in staat om projecten en organisaties te bezoeken. Veel communicatie verliep hierdoor via mail en Whatsapp. Eindcontroles en evaluaties verliepen via Zoom meetings. Zo ontvingen we meerdere leuke en inventieve filmpjes ter eindinspectie van schoolklassen en bouwterreinen. De projectvergaderingen die zes keer per jaar plaatsvinden, zijn van groot belang aangezien het vaak het enige onderlinge “live” contactmoment is. Noodgedwongen hebben we in 2020 online vergaderd. Het gemak om vanuit thuis in te kunnen loggen bleek een pré te zijn en levert ook een positieve input en grote aanwezigheid op. We overwegen om in de toekomst de helft van de geplande vergaderingen online te houden. De vergaderingen staan in het teken van actuele onderwerpen waar we samen over discussiëren, we nodigen gastsprekers uit en evalueren pijnpunten en de dagelijkse gang van zaken.

Wings of Support maakt onderscheid in de volgende soorten projecten:

  • Eenmalige projecten: projecten waarbij Wings of Support alleen betrokken is om de betreffende werkzaamheden te betalen. Zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd, houdt de betrokkenheid van Wings of Support op.
  • Lopende kosten: bij dit type project betaalt Wings of Support langer dan één jaar lopende kosten van het project (zoals het betalen van leraren), al dan niet met een afbouw in de bijdrage.
  • Noodhulp: projecten kunnen plotseling, door bijvoorbeeld een natuurramp, in de problemen komen. In zeer schrijnende gevallen – die potentieel levensbedreigend zijn – kan noodhulp worden toegepast. In 2020 heeft Wings of Support voornamelijk noodhulp geboden naar aanleiding van de COVID-19 crisis.
  • Bushcamp: jaarlijks organiseert Wings of Support een Bushcamp in Kenia. Dit kamp is bedoeld voor kinderen uit kindertehuizen en overige projecten. Ieder jaar worden vier achtereenvolgende kampen georganiseerd van elk vier dagen. Veel kinderen komen anders nooit uit hun (vaak zeer arme) omgeving. Bushcamp biedt ze de mogelijkheid om weer even echt kind te zijn en om even uit hun dagelijkse omgeving te kunnen ontsnappen. Er is altijd veel begeleiding, dus de kinderen krijgen tijdens deze dagen ook veel aandacht. In de financiële rapportage valt Bushcamp overigens onder de eenmalige projecten. In 2020 is Bushcamp, in verband met COVID-19, niet doorgegaan.
  • Klusreizen: een aantal keer per jaar doen vrijwilligers klussen bij projecten, zoals schilderwerk. Het materiaal dat hiervoor nodig is, valt onder de categorie klusreizen.
  • Trainingskosten: trainingen, zoals leadershiptrainingen, aan de lokale leiding van Wings of Support-projecten.

Verdeling uitgaven

De uitgaven waren als volgt verdeeld:

Gestopte projecten

In 2020 zijn er geen projecten vroegtijdig gestopt.

Voorwaardelijke verplichtingen

Op 31 december 2020 had Wings of Support voor een bedrag van € 245.552 voorwaardelijke verplichtingen voor 2021, waarvan € 168.095 is toegezegd voor 2021.

Overzicht projecten

In het jaarverslag (pdf versie) staat in Bijlage I een overzicht van alle projecten die Wings of Support heeft ondersteund. Op de website van Wings of Support (www.wingsofsupport.org) staat uitgebreide informatie onder het kopje Projecten.