Uitgelicht project Kigamboni Community Centre Dar es Salaam, Tanzania

(Yvonne Welzen, gepensioneerd senior purser KLM en Fleur Scholten, cabin attendant KLM)

"We dream of a united, supportive and creative world without poverty"

Kigamboni Community Centre (KCC) biedt educatie aan kinderen in de achterstandswijk Kigamboni in Dar es Salaam, Tanzania. Er is naschoolse opvang voor kinderen uit de buurt en tijdelijke opvang voor kinderen die niet meer in een thuis -of familiesituatie kunnen wonen. Deze straatkinderen hebben vaak niet de gelegenheid gehad om naar school te gaan. Na hun tiende levensjaar worden ze op geen enkele publieke school meer geaccepteerd als ze de basisvaardigheden lezen en schrijven niet beheersen. Om die reden verzorgt KCC extra lessen, zodat ze (alsnog) een goede start kunnen maken. KCC is sterk verbonden en betrokken bij de gemeenschap. Ieder kind is welkom.

Al ruim 10 jaar werkt Wings of Support samen met KCC. Afgelopen jaar kreeg Wings of Support de vraag of wij samen met de stichting Wilde Ganzen KCC financieel konden steunen voor de bouw van een nieuw opvanghuis. Er is gezocht naar een duurzame oplossing voor opvang van jongeren om zo hun situatie te kunnen verbeteren. Vanuit deze stabiele basis wordt er in samenwerking met RCA (Railway Children Africa) getracht deze jongeren weer in een stabiele familiesituatie te plaatsen.