Uitgelicht project

Brazos Abiertos

Lima, Peru

(Astrid Pauwels en Benella Spelde, cabin attendants KLM)

"Een bloeiende school voor kinderen."

Het team van Brazos Abiertos is werkzaam in Nueva Juventud, een sloppenwijk net buiten Lima (Peru). De wijk telt momenteel meer dan 10.000 inwoners uit de allerarmste klasse van Peru. De organisatie is al acht jaar de enige organisatie die in deze wijk werkzaam is en zich inzet voor jeugd en gezin in de vorm van kleuter- en lagere school, persoonlijke begeleiding, huiswerkbegeleiding, workshops voor ouders en meerdere vormen van jeugdactiviteiten. De problemen binnen de gezinnen zijn vaak meervoudig en het blijft bijzonder moeilijk om uit de vicieuze cirkel te stappen. Dit vertaalt zich in veel schooluitval en tienerzwangerschappen. Het schooltje dat onderdeel uitmaakt van Brazos Abiertos mag zich inmiddels wel school noemen. Dit jaar breidt het verder uit met 20 kinderen in groep 4. Hiermee komt het totaal op 100 kinderen. Alle klaslokalen worden voorzien van laptops, waar de kinderen kunnen inloggen op het intranet en hun opdrachten kunnen. Met behulp van een smartprojector wordt er geoefend en uitleg over nieuw onderwijsmateriaal gegeven. Hiermee krijgen de kinderen, al komen ze uit de sloppenwijk, het beste onderwijs dat beschikbaar is.

Wings of Support steunt Brazos Abiertos twee jaar met het betalen van salarissen van drie leerkrachten. Na deze periode krijgen zij hulp van de overheid. "Astrid en ik zijn al meerdere jaren betrokken als projectcoördinator, bij de stichting Brazos Abiertos. Wij hebben de organisatie met de desbetreffende projecten in de loop der jaren zien groeien tot een bloeiende school voor de kinderen, vrouwen die hun zelfvertrouwen zien toenemen door de creatieve workshops en de aandacht voor het gezin waar de kinderen in opgroeien.“ Aldus Benella Spelde.