Voorwoord van de voorzitter

Wings of Support (WoS) is een fantastische stichting waarmee we wereldwijd duizenden kinderen helpen, op weg naar een fijner bestaan. Het unieke van deze stichting is dat we deze hulp kunnen aanbieden dankzij de vrijwillige inzet van vele KLM-medewerkers, veelal tijdens hun verblijf op hun wereldwijde bestemmingen. Hierdoor zijn onze kosten vrijwel nihil en gaat er 95% van alle ontvangen donaties rechtstreeks naar onze projecten. Een aantal projecten wordt in dit jaarverslag kort uitgelicht, waarbij het accent ligt op onze bijdrage in 2020. De wereld worstelt al ruim een jaar met de maatregelen die vrijwel overal genomen worden om het COVID-19 virus te verdringen. De economische gevolgen die deze maatregelen met zich meebrengen zijn gigantisch, maar nog groter is deze impact in de landen waar wij onze meeste projecten hebben. Wereldwijd is de honger enorm toegenomen en de medische zorg afgenomen. Voor onze stichting en de projectcoördinatoren in het bijzonder vereiste dit dus een creatieve en flexibele insteek om te blijven doen waar we goed in zijn: duurzame hulp bieden aan kinderen op onze bestemmingen. Hulp waar we toch zeker van kunnen zijn dat deze goed terecht komt. Ons sterke punt is normaal gesproken dat we ter plaatse komen kijken hoe het gaat. Diverse projectcoördinatoren zijn erin geslaagd om hier op alternatieve wijze invulling aan te geven. Daarnaast ben ik trots om te ervaren dat de focus van de afgelopen jaren op het bieden van hulp aan projecten ertoe geleid heeft dat de gevolgen van de crisis iets minder heftig werden, zonnepanelen bleven functioneel en salarissen van docenten bleven betaald ondanks de gesloten scholen. Desalniettemin was het jaar 2020 een zwaar jaar voor onze kinderen, maar het was ook een jaar waarin we ondanks alle uitdagingen toch 63 reguliere projecten hebben weten op te starten en daarnaast nog eens 73 corona noodhulp aanvragen hebben weten te faciliteren. Een prestatie waar we trots op zijn. Helaas is er binnen de luchtvaart het afgelopen jaar ook veel veranderd, minder vluchten leiden tot een overtolligheid bij het personeel, hetgeen wij ook gemerkt hebben in een afname in het aantal donateurs. Natuurlijk kun je als ex-luchtvaartpersoneel gewoon donateur blijven, maar ik snap ook dat je in deze onzekere situatie een andere keuze maakt. Gelukkig zijn we er wel in geslaagd om onze grotere sponsors te behouden, waardoor we toch bijna 38.000 kinderen hebben kunnen helpen. 2020 is ook het laatste volle jaar voor mij als voorzitter, komende zomer loopt mijn tweede termijn af. Ik ben ervan overtuigd dat je regelmatig nieuw elan nodig hebt om een stichting als Wings of Support optimaal te laten functioneren, vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe voorzitter. Terugkijkend op de afgelopen zes jaar, uiteraard met pieken en dalen, ervaar ik een enorme trots. Trots op de resultaten die we samen hebben weten te bereiken, trots op de betrokkenheid van ons allen, en trots dat ik mijzelf een WoSser mag noemen. Namens het bestuur en de Raad van Toezicht, Veel leesplezier gewenst!

Martine Röell Voorzitter