Historie


Statutair doel


Missie


Visie

Historie

Medewerkers van een luchtvaartmaatschappij komen over de hele wereld en verblijven vaak in luxueuze hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht oud-gezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te plaatsen in een vakblad om met nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collega’s reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit.

Statutair doel, missie en visie

Stichting Wings of Support is uniek. Door de aard van het werk komt het vliegend personeel veelvuldig in verschillende landen. Zo kunnen zij de projecten maximaal bezoeken. Ook geïnteresseerde donateurs zijn daar welkom. Onze belangrijkste ambassadeurs zijn de projectcoördinatoren. Zij bezoeken de projecten tijdens hun rust tussen twee vluchten, onderhouden contact met de lokale organisatie en doen daar verslag van. De kosten blijven daardoor zeer laag. Wings of Support opereert onafhankelijk van de KLM, maar veel vrijwilligers kunnen het werk uitvoeren dankzij de medewerking van dit bedrijf.

Statutaire doel

Het statutaire doel van Wings of Support is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook ambieert Wings of Support het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt zonder onderscheid te maken in ras, geloof of politieke overtuiging.

Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op KLM-bestemmingen door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en sponsors mogelijkheden om op projecten de handen uit de mouwen te steken.

Visie

Wings of Support streeft naar integriteit en naar een optimale inzet van haar vrijwilligers en beschikbare middelen. Tevens legt zij een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. Wings of Support heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk geen reis- en verblijfkosten hebben. Wings of Support streeft naar duurzame relaties met vertegenwoordigers van de lokale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden.