BEYOND WORDS: OUR PLANET'S PROBLEMS, CAUGHT ON CAMERA

Onze problemen in deze wereld, vastgelegd op camera.Drie vragen over de tentoonstelling:

1) Wat is het doel van de foto expositie?

De expositie toont foto's van over de hele wereld gemaakt door mensen die een verschil willen maken in het bestrijden van klimaatverandering, armoede en honger tot het bevorderen van mensenrechten. De beelden zijn bedoeld om de impact te onthullen die deze worstelingen op deze onderwerpen hebben op onze wereld en haar inwoners.

2) Hoe komt Wings of Support in Oslo terecht?

Om de expositie mogelijk te maken ging het Noorse bedrijf Fotoware aan de slag met fotografen die haar software gebruikt. Fotografen en organisaties werden gevraagd om met foto's bij te dragen aan de tentoonstelling.


Voor Wings of Support begint het allemaal na een overleg met de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland, een aantal jaren geleden. Daaruit bleek dat er destijds nog weinig Goede Doelen bezig waren met het centraal opslaan van digitale media. Omdat Wings of Support geen kantoor heeft en veel betrokken mensen altijd vliegen, zijn onze vrijwillige medewerkers verbonden met verschillende internet-tools.

Na onderzoek door enkele projectcoordinatoren kwam Wings of Support uit bij ISI Publishing Innovators, het bedrijf van Tsjeerd Houtman (Operations Manager) en Tom Maas (Project Manager) dat een uiteindelijk de digitale beeld en video bank wil sponsoren. Deze ‘Digital Asset Management’ in de cloud is gemaakt door het Noorse softwarebedrijf gevestigd in Oslo, en wordt dus nu gesponsord door de Nederlandse wederverkoper ISI uit Ede.


Na een case study waarin wordt uitgelegd hoe het fotoprogramma in de praktijk wordt gebruikt (hier), was Wings of Support ook bij Fotoware in Oslo bekend. Wings of Support werkte daarbij mee aan een case study om onze relatie met ISI Publishing Innovators en Fotoware te verdiepen. Daarna werden we gevraagd om ons in te zetten voor de tentoonstelling. Daarbij nomineerden wij een lokale instellingen in Kaapstad waar we voor kinderen veel trainingsprojecten doen.

3) Wat zijn de problemen van deze wereld?

De problemen van deze wereld komen voorbij aan de hand van de verschillende organisaties.


Van Wings of Support werden drie foto’s geselecteerd. De foto toont ‘life skills’ training voor kinderen op basisscholen in Kaapstad, in Zuid-Afrika, ondersteund door Wings of Support.

Life skills training bevordert wederzijds respect en kan pesten voorkomen. De training geeft inzicht in de gevoelens van anderen en de impact die we op elkaar hebben. Het verhoogt zelfbewustzijn en persoonlijke motivatie en helpt kinderen in moeilijke omstandigheden.


De onderwerpen van de andere organisaties worden uitgelegd aan de hand van de foto's (bijschriften in het Engels).