WOSwijs blog | april 2021

Goodies on Demand

Door Claire Luiten

Wings of Support is een organisatie die kinderen wereldwijd ondersteunt. Het overgrote deel gebeurt met financiële middelen, mede mogelijk door onze donateurs en sponsors. Een extra manier is het voorzien in behoefte aan spullen. Kitty van Loon en Sas Hovinga zijn bekende namen voor iedereen die een keer een koffer van Wings of Support heeft meegenomen naar één van onze bestemmingen.

Kitty van Loon

Sas Hovinga

Kitty houdt zich al zo’n 17 jaar bezig met de inzameling van spullen die hier geen doel meer dienen. Vele koffers zijn naar de projecten gebracht en hier zijn veel kinderen blij mee gemaakt. Kitty heeft hierbij altijd de kwaliteit gewaarborgd van deze spullen, alleen goed bruikbare artikelen worden ingenomen. Sas is ongeveer 11 jaar geleden in contact gekomen met Kitty en heeft sindsdien al veel collega’s kennis laten maken met Wings of Support. Dit doet zij onder andere via Facebook en presentaties in de basiscursus. Daar waar Kitty de handjes is en de opslag in het depot beheert, vult Sas haar aan en informeert zij helpende collega’s en projecten.

Veranderende wereld In het artikel ‘Ieder kind een thuis’ hebben we geschreven over het bieden van gezinsgerichte opvang. Het perspectief op het bieden van duurzame hulp is aan verandering onderhevig. Waar kinderen voorheen in grote groepen werden opgevangen, ligt de focus nu meer op kleinschalige opvang met een gezinsstructuur en individuele aandacht voor het kind. Deze verandering zien we ook in het voorzien van onze projecten met spullen. Met veel liefde zijn afgelopen jaren vele koffers gevuld met Goodies die hier overbodig bleken. Bovendien is het in verschillende landen niet (meer) toegestaan om artikelen te importeren. Daarom is een overzicht opgesteld met daarin de landen waar het is toegestaan.

Van aanbod naar vraag Wings of Support slaat nu een nieuwe weg in met betrekking tot het brengen van spullen. Hierbij staat de behoefte van projecten centraal. ‘Wat hebben jullie nodig?’ Samen met Kitty en Sas is een vragenlijst samengesteld waarmee de behoefte van de projecten inzichtelijk wordt gemaakt. Projectcoördinatoren kunnen met behulp van deze vragenlijst in kaart brengen aan welke artikelen er behoefte is. Daar worden de koffers vervolgens mee gevuld. Deze behoeftes kunnen heel verschillend zijn. Neem bijvoorbeeld de projecten ‘Betheljada’ en ‘Huber’ in Suriname, met meervoudige beperkte kinderen. Projectcoördinatoren Hanna Paul en Hilde Vas hadden aangegeven dat hier behoefte is aan incontinentiemiddelen. Door het leveren van deze spullen kunnen lopende kosten beperkt worden. Bij ‘Pescador de Letras’ in Cartagena was er behoefte aan computers voor educatieve doeleinde. Samen met Karin Kok, een contact van Kitty, is het gelukt om deze artikelen in te zamelen en te versturen in Wings of Support-koffers.

Samenwerking Samen met Marlies van Waveren en Michael van Os de Man, beide bestuurslid van Wings of Support, is de samenwerking tussen de Goodies-dames en de projectcoördinatoren afgelopen jaar nieuw leven in geblazen. Het opstellen van de overzichten met landen waar artikelen geïmporteerd mogen worden samen met de vragenlijst om de behoeftes van projecten duidelijk te krijgen, zijn onderdeel van de nieuwe aanpak. Wings of Support wil een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen. Het gericht versturen van koffers met juist die artikelen die nodig zijn, is hier onderdeel van. Dus wil je graag een koffer meenemen naar een van de projecten? Schroom dan niet om contact op te nemen met Kitty of Sas via goodies@wingsofsupport.org of via de desbetreffende projectcoördinator.

Tekst en interviews door Claire Luiten

Digitale opmaak in Foleon door Annick Rijkschroeff