Waarom is de verdeling cockpit/cabine scheef binnen Wings of Support?

“Aangezien er maar een klein groepje vliegers actief is, wordt er in de cockpit weinig ruchtbaarheid gegeven aan het werk voor Wings of Support. In de cabine wordt er onderling veel meer over gepraat. Soms komt het toevallig ter sprake of doet de gelegenheid zich voor. Daar maak ik dan dankbaar gebruik van. Men vindt het interessant, stelt vragen maar op de vraag ‘Is het wat voor jou?’ blijft het vaak stil.

Het animo om wat voor de maatschappij te doen is in de cabine misschien wel wat groter. Ik heb het idee dat dit in de cockpit aan het toenemen is.”