Driving the kids safely - Cape Town


Home of Hope is een vrijwiligersorganisatie die volledig verantwoordelijkheid neemt voor een "child and youth care center" en daar zorgt voor kinderen met het Foetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) en andere "neurodevelopment disorders". Daarnaast bestieren ze nog een school waar achterstandskinderen uit andere buurten terecht kunnen en hebben ze ook nog een farm waar ze hun eigen kinderen die capabel zijn laten werken. Op deze manier verkrijgen ze ook nog wat broodnodige inkomsten. Het child and youth care center is groeiende; er komen steeds meer kinderen bij!!


Wings of Support steunt deze mooie organisatie al jaren en ook nu zal Wings of Support steunen door middel van de aanschaf van een nieuwe bus waardoor Home of Hope haar activiteiten die steeds verder uitbreiden kan blijven doen. De bus zal gebruikt worden om kinderen van en naar school te brengen, om kinderen die niet in het centrum wonen maar wél naar school gaan op te halen én voor uitjes met de kinderen die ze zichtbaar zo goed doen.


Deze aanvraag zal een gezamenlijke aanvraag met Wilde Ganzen worden waarbij Wings of Support tweederde en Wilde Ganzen eenderde van het bedrag voor haar rekening neemt.


Projectcoordinatoren Leonie & Eva