Een nieuwe liftstoel voor het zwembad van de Mytylschool

Paramaribo - Projectcoordinatoren Robin & Hilde

De Mytylschool is een school in Paramaribo die onderwijs biedt aan kinderen met lichamelijke en functionele beperkingen. Een belangrijk onderdeel van de school is het zwembad. Hier worden lessen verzorgd voor de kinderen om ze in beweging te houden. Eerder dit jaar heeft Wings of Support geholpen met de renovatie van het zwembad.


Wat nu nog ontbreekt is een goed functionerende tillift. De tillift maakt het mogelijk om kinderen met beperkingen op een veilige manier vanuit hun rolstoel in het water te krijgen. De huidige is kapot waardoor een aantal kinderen niet meekunnen doen met de zwemactiviteiten. Die moeten dan opgetild worden en dat is een klus die te zwaar is voor de begeleiders en het is niet altijd veilig.

Door een nieuwe tillift te sponsoren kunnen alle kinderen gebruik maken van het zwembad en zo werken aan hun gezondheid.


Zowel de lift als de nieuwe stoel zijn inmiddels geinstalleerd. Nu hoeven de begeleiders de kinderen niet op te tillen. Minder belasting voor hun, maar ook een veel veiligere situatie!