WOSwijs blog |

maart 2020

Update naar aanleiding van de COVID-19 ontwikkelingen

Aan iedereen die Wings of Support een warm hart toedraagt

Wij hoeven niemand van jullie te laten weten dat de wereld op zijn kop staat. Het kan niemand ontgaan zijn dat de wereld, Nederland en KLM in zeer zwaar weer terecht zijn gekomen en dat een ieder zijn schouders er onder zal moeten zetten, positief zal moeten proberen te blijven en flexibiliteit zal moeten tonen. Samen komen we hier uit!

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Welke gevolgen hebben COVID-19 voor Wings of Support?

Wings of Support is op vele vlakken ‘afhankelijk’ van KLM, haar vluchtoperatie en haar netwerk in de wereld en het zal daarom onontkomelijk zijn dat wij de gevolgen zullen gaan ondervinden. Onze projecten zullen direct of indirect geraakt gaan worden de komende tijd - weken dan wel maanden.

Wat betekent het Corona virus voor onze projecten, meetings en noodhulp?

Projectbezoek zal lastiger worden. De vergaderingen staan op losse schroeven. Onzekerheid viert hoogtij. Wij gaan zorgen dat de projecten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Noodhulp is misschien hier en daar nodig én wat ons betreft mogelijk om te bekijken.

Hoe gaan wij als Wings of Support nu verder?

We maken gebruik van ons virtuele kantoor en gaan door met waar we altijd zo goed in zijn geweest. We gebruiken SalesForce en online tools om te communiceren en vragen iedereen om ncontact met ons op te nemen voor hulp, ondersteuning of vragen. Wij wensen iedereen heel veel sterkte, kracht, wijsheid en gezondheid in deze bizarre tijden.