Gevolgen voor Wings of Support

Ook voor Wings of Support hebben de steeds scherper wordende maatregelen door het Corona virus consequenties. Hieronder praten we je bij hoe we vanuit Wings of Support hiermee omgaan.

Photo by Cheng Feng on Unsplash

Partnership KLM

Je zult uiteraard begrijpen dat Wings of Support op dit moment zo min mogelijk van KLM vraagt. Zij hebben, meer dan terecht, ook bij ons aangegeven dat WoS op dit moment geen prioriteit heeft. Denk hierbij dan o.a. aan het aanvragen van vluchten om projecten te bezoeken. Planning & Assignment (P&A) zal de komende tijd geen verzoekvluchten voor Cabine in behandeling nemen voor Wings of Support. Dat kan uiteraard consequenties voor onze projectcoordinatoren hebben, mochten zij al een bezoek gepland hebben.

We zullen dus met name digitaal contact moeten hebben met de projecten ter plekke. Vele projecten zullen ons meer dan ooit nodig hebben, dus probeer het contact zeker in stand te houden en waar mogelijk de projecten door te laten gaan.

Ook het aanvragen van Flying Blue tickets, het voeren van gesprekken over onze partnership met KLM Corporate Social Responsibility (CSR) en het ontvangen van bepaalde sponsorgelden staan even on hold, wat wij niet meer dan begrijpelijk vinden.

Wings of Support Open 2020 afgelast

De Nederlandse overheid heeft de maatregelen aangescherpt en tot 1 juni 2020 mogen er (vooralsnog) geen evenementen plaatsvinden. De organisatie van het Golftoernooi heeft daarop besloten het toernooi, dat zou plaatsvinden op 15 mei, te annuleren. Vervolgens leek het alleen te gaan om vergunningsplichtige evenementen, maar vanwege alle onzekerheden houden we het zo en hopen we dat er volgend jaar weer een mooi toernooi georganiseerd kan worden. De deelnemers worden allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht.

Vergaderingen van Wings of Support op afstand

De maatregelen houden ook in dat we voorlopig niet fysiek met elkaar kunnen vergaderen. Het bestuur van Wings of Support heeft voor 1 juni nog twee vergaderingen op de agenda staan. We zullen proberen om op een andere manier met elkaar in contact te blijven, door middel van video- en telefonische gesprekken.

Projecten en noodhulp

Inmiddels is het COVID-19 virus zover verspreid dat het vele landen en hun economische situatie hard treft. Zo ook veel landen waar onze projecten zich bevinden. We hebben van een aantal projecten al de aanvraag voor Noodhulp ontvangen. Het normale beleid van WoS is om maximaal 6x per jaar noodhulp te bieden voor 500 euro. We hebben met het bestuur besloten dat, als dit nodig blijkt, we absoluut open staan voor hulp en extra steun.

We kunnen helpen middels de reguliere wegen, te weten noodhulp (€500,-), korte inlees (€1500,-), normale projecten procedure en lopende kosten. Dit alles kan via de normale manier in Salesforce worden opgevoerd en aangevraagd. Het bestuur zal ernaar kijken en besluiten of iets wel/niet doorgang kan vinden.

You are in our thoughts and mind

Zo kregen wij een kleine bemoediging vanuit een van onze projecten voor onze Wings of Support medewerkers '... die al zolang ook anderen mensen helpen.'

Be strong KLM

Thank you for your support!

.

Deel WOSwijs via

“Stay safe!”