Door de jaren heen zijn er onnoemelijk veel initiatieven ontplooid om met hartverwarmende acties WoS financieel te ondersteunen. In het kader van deze blog is het onmogelijk deze acties allemaal te benoemen. Sommige initiatiefnemers wensen ook anoniem te blijven. Maar weet dat met het in het zonnetje zetten van deze vijf lieve mensen - die niet alleen geld doneren maar ook hun tijd, kennis, vakmanschap, talent, creativiteit, netwerk of wat dan ook aanwenden om kinderen die dat nodig hebben wereldwijd te ondersteunen - we jullie allen, namens de kinderen, dank zeggen.

Deel dit artikel:

Tekst en interviews door Fokelien Zijp

Digitale opmaak in Foleon door Annick Rijkschroeff