Een jaar of twee geleden zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor de ProCom opgestapt. Marlies werd in eerste instantie aangesteld als interim om voor wat rust in de tent te zorgen. Afgelopen januari heeft Michael zich enthousiast bij haar gevoegd en zijn ze manager en plaatsvervangend manager projectcommissie en -coördinatoren en was het weer volle kracht vooruit. Net als aan boord waar hun functie respectievelijk Senior Purser en Purser is. Zij waren net goed en wel samen aan de slag toen alles door de uitbraak van corona anders werd. In december hebben zij voor het eerst samen overlegd en dat was gelijk de laatste keer dat zij elkaar in levende lijve zagen. Marlies: “Misschien verliest een aantal van ons zijn baan of moeten we salaris inleveren, maar we eten er niet minder om. Dit is juist zó schrijnend bij WoS. Veel projecten zitten in acute nood. Door lockdowns zijn er geen inkomsten dus is er geen eten. Doordat scholen dicht zijn, krijgen kinderen hun maaltijd niet en leraren hun salaris niet. Ze zijn werkelijk aan de goden overgeleverd en niemand weet voor hoe lang.” Michael vult aan: “Ondanks alle ellende bij de KLM gaat het bij WoS gewoon door. Lies en ik zijn lekker druk en buffelen ons erdoorheen, maar eigenlijk hebben er door corona best grote veranderingen plaatsgevonden en zijn we efficiënter en professioneler gaan werken.”